Czym jest ekonomizer?

Podstawą działania urządzeń wykorzystywanych w przemysłowych procesach pozyskiwania ciepła lub chłodzenia jest sprawne odbieranie, a następnie przekazywanie energii między różnymi substancjami krążącymi w danej instalacji. Sposobem na zwiększenie wydajności układu jest zastosowanie rozwiązań, które podniosą tempo, w jakim możliwa jest zmiana temperatury oraz podniosą efektywność całej operacji. Urządzeniem, które pomoże w uzyskaniu takich rezultatów, będzie dopasowany do parametrów pracy konkretnych komponentów ekonomizer. Przekonajmy się, jaką rolę odgrywa i sprawdźmy, co można dzięki niemu zyskać.

Jaka jest zasada działania ekonomizera?

Ekonomizer jest rodzajem dodatkowego wymiennika ciepła, który działa jednak z nieco innymi parametrami niż zamontowany w układzie parownik, co przekłada się na efekty pracy całej instalacji. Ekonomizer będący de facto dochładzaczem krążącego w obiegu czynnika chłodniczego powoduje odebranie części energii dzięki zwiększonej temperaturze parowania. Sprawia to, że główny parownik jest mniej obciążony, a przez to może wykonywać swoje zadanie sprawniej. Do układu ekonomizera trafia zwykle od 10 do 20% czynnika chłodniczego, a jego praca przekłada się na lepsze dochłodzenie pozostałej części czynnika przepływającego przez obieg główny chłodniczego. By móc podłączyć ekonomizer, w instalacji musi pracować kompresor wyposażony w odpowiednie złącze.

Co można zyskać dzięki montażowi ekonomizera?

Instalacja ekonomizera przynosi wymierne korzyści w postaci obniżenia zużycia energii niezbędnej do pracy pompy ciepła. W grę wchodzi przede wszystkim podniesienie współczynnika COP za sprawą efektywniejszego dochładzania czynnika, a także możliwość zwiększenia efektywności pracy sprężarki oraz uzyskanie poprawy zakresu jej pracy.