Do czego wykorzystuje się wymienniki ciepła?

Wymienniki ciepła to obszerna grupa urządzeń, których wspólną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma i więcej cieczami lub gazami. Wymienniki różnią się między sobą pod względem przeznaczenia, specyficznej budowy oraz sposobu przepływu energii termicznej, a ich zastosowanie jest powszechne nie tylko w szeroko pojętym przemyśle, ale również w domach jednorodzinnych. Gdzie możemy spotkać się z wymiennikami ciepła?

Jakie jest zastosowanie wymienników ciepła?

W zależności od potrzeb, wymienniki ciepła stanowią elementy różnych urządzeń, których podstawowym zadaniem jest chłodzenie bądź też ogrzewanie. W tym pierwszym przypadku odpowiadają za poprawne działanie układu w sprzętach chłodzących i mrożących jako parownik, skraplacz czy ekonomizer. Chłodzenie jest niezbędne między innymi w branży transportu morskiego i lądowego, a także dla prawidłowego działania lad chłodniczych w supermarketach. Wykorzystanie wymiennika ciepła ma również miejsce w systemach klimatyzacji, których celem jest schładzanie powietrza w pomieszczeniach i wykorzystywanie odzyskanego ciepła na przykład do podgrzewania wody sanitarnej czy basenowej.

Z kolei w przypadku ogrzewania, wymienniki ciepła są spotykane przede wszystkim w węzłach cieplnych, odpowiedzialnych za produkcję ciepłej wody użytkowej. Miejskie sieci ciepłownicze wykorzystują natomiast wymienniki do dystrybucji ciepła do domowych obiegów systemów ogrzewania. Jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, warto wiedzieć, że urządzenia współpracują z różnego rodzaju pompami ciepła, wspomagając wykorzystanie energii odnawialnej z powietrza lub gruntu. Mogą być też zintegrowane z systemami solarnymi, znacząco zwiększając ich wydajność, uczestniczą także w rekuperacji, odzyskując energię cieplną z zużytego powietrza podczas wentylacji.