Systemy ogrzewania i przygotowania CWU

wymienniki ciepła aplikacje grzewcze

Wymienniki ciepła SWEP i ich zastosowanie w instalacjach grzewczych

Kotły gazowe, pompy ciepła, systemy solarne, mijska sieć ciepłownicza

Główne obszary stosowania lutowanych wymienników ciepła w aplikacjach grzewczych stanowią węzły miejskich sieci ciepłowniczych, pompy ciepła, systemy solarne , kotły gazowe, układy z wykorzystaniem termokominków oraz kotłów na paliwo stałe. Lutowane wymienniki ciepła świetnie sprawdzają się w tych zastosowaniach dzięki swojej kompaktowej budowie, wysokiej sprawności i niezawodności.

Wykorzystanie lutowanych wymienników ciepła – BPHE zapewnia redukcję rozmiarów systemu grzewczego oraz oszczędność kosztów dzięki jednoczesnemu zastosowaniu alternatywnych i konwencjonalnych żródeł energii.

Kotły gazowe

Kotły gazowe są bardzo popularnym rozwiązaniem pozwalającym na zabezpieczenie komfortu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno dla mieszkań, domów jak i budynków komercyjnych. Dwufunkcyjne kotły gazowe zapewniają zarówno funkcję ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody dzięki zamontowanemu wewnątrz małemu , kompaktowemu, lutowanemu wymiennikowi ciepła BPHE.

Zapewnia on wysoki komfort użytkowania, znakomitą wydajność całego systemu oraz jego niewielkie rozmiary.

Zalecanym wymiennikiem SWEP do tych zastosowań jest typ E , charakteryzujący się wysoką wydajnością w zastosowaniach woda -woda o stosunkowo niskim ciśnieniu pracy do 10 barów oraz umiarkowanych temperaturach pracy do 100 degC. Wymiennik E-type swą wysoka efektywność zawdzięcza specjalnej budowie , która wykorzystuje niemal całą powierzchnię wymiennika jako powierzchnię wymiany ciepła.

wymienniki ciepła

Wymiennik lutowany znajduje także zastosowanie w celu oddzielenia zamkniętego układu z kotłem gazowym od otwartego z termokominkiem lub kotłem na paliwo stałe.

Pompy ciepła

Lutowane wymienniki ciepłą SWEP są dedykowane do pracy w obiegu chłodniczym, będącym podstawą działania pompy ciepła. Pompa ciepła przekazuje odnawialną energię z otaczającego powietrza, gruntu, zbiorników wodnych czy wód podziemnych do systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowe elementy układ stanowią : kompresor , zawór rozprężny , lutowany wymiennik SWEP pracujący jako parownik oraz lutowany wymiennik SWEP pracujący jako skraplacz.

Zastosowanie wymienników SWEP znacznie zwiększa wydajność cieplną pompy ciepła, a zmniejsza konieczną moc napędu sprężarki czyli zapewnia wysoką wartość współczynnika COP.

wymienniki ciepła

Pompy ciepła mogą działać w sposób rewersyjny, zapewniając ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.

Miejska sieć ciepłownicza

Ciepło służące do ogrzewania pomieszczeń i uzyskiwania ciepłej wody w pomieszczeniach mieszkalnych dostarczane jest przez miejskie sieci ciepłownicze. Rozprowadzają one ciepło, produkowane centralnie i zapewniają ogrzewanie wody w instalacjach wewnętrznych budynków za pomocš węzłów ciepłowniczych. Sercem węzła cieplnego jest wymiennik ciepła. Zwykle stosuje się wymiennik dla centralnego ogrzewania, wymiennik dla jedno lub dwustopniowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz wymiennik dla wentylacji. Wymienniki lutowane SWEP zapewniają wysoką wydajność i niezawodność węzłów cieplnych w których pracują.

Systemy solarne

Systemy solarne stanowią najmniej obcišżający środowisko sposób pozyskiwania ciepła dla podgrzewania wody. Lutowane wymienniki SWEP w systemach solarnych znajdują szerokie zastosowanie dzięki swojej wysokiej wydajności, zwartej budowie i niezawodności.

Ogrzewanie solarne jest bardzo popularnym źródłem ciepła do podgrzewania wody użytkowej magazynowanej w zasobnikach, do podgrzewania wody basenowej, oraz jako dodatkowe źródło ciepła dla kotłów gazowych , pomp ciepła i systemu centralnego ogrzewania. Systemy solarne z wykorzystaniem wymienników ciepła oddzielających układ wody ogrzanej zmagazynowanej w zasobniku od wody użytkowej lub wody basenowej pozwala uniknąć zagrożenia Legionellą.

Dla zastosowania w układach wody basenowej SWEP rekomenduje wymienniki molibdenowe, które są odporne na potencjalnie korozyjną wodę basenową i stanowią zabezpieczenie dla pozostałych elementów systemu.

wymienniki ciepła

Wymienniki lutowane SWEP znajdują zastosowanie w zintegrowanych systemach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, które stają się coraz popularniejsze w energooszczędnych, pasywnych budynkach mieszkalnych.

Technologią przyszłości są kogeneracje małej mocy MCHP, polegające na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej oraz użytkowej energii cieplnej. Systemy MCHP zapewniają małą emisję CO2 oraz niezależność od systemów centralnego dostarczania elektryczności oraz ciepłej wody dla ogrzewania. W niektórych lokalizacjach jest to bardzo ekonomiczny sposób zaopatrzenia w prąd i wodę . Nowoczesne silniki kogeneracyjne na gaz lub olej zapewniają cichą i bezawaryjna pracę.

Absorpcyjne pompy ciepła są nowością na rynku pomp ciepła zdominowanych przez pompy sprężarkowe. Zasada działania opiera się na podnoszeniu ciśnienia czynnika za pomocš zmiany jego stężenia zamiast sprężania za pomocą sprężarki. Wymagajš zaopatrzenia w gaz ziemny i stanowią alternatywę dla kotłów gazowych.

Avatar for Atermal

Atermal