Ciepłownictwo

wymienniki ciepło ciepłownictwo

Wymienniki ciepła SWEP w rozwiązaniach ciepłowniczych

Systemy sieci cieplnych oraz stacje wymiennikowe

Jednym z działów energetyki zajmującym się przemysłowym wytwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystywaniem ciepła jest Ciepłownictwo. Wykorzystanie ciepła do celów technologicznych oraz do ogrzewania jest realizowane za pomocą systemu sieci cieplnych, w których pracują węzły cieplne oraz stacje wymiennikowe.

Lutowane wymienniki ciepła SWEP odgrywają kluczową rolę w największych światowych oraz polskich systemach ciepłowniczych, jako urządzenia niezawodne, trwałe o bardzo bogatym typoszeregu wyposażające zarówno małe, mieszkaniowe stacje wymiennikowe jak i węzły grupowe.

Wymiennik SWEP – Efektywny wymiennik ciepła

Podstawowe cechy lutowanego wymiennika ciepła SWEP zapewniające jego efektywną pracę w węźle cieplnym to: niezawodna konstrukcja, doskonała, jakość materiałów i własności cieplno-hydrauliczne, spełnianie parametrów roboczych sieci cieplnej, znakomite własności eksploatacyjne i wysoka żywotność wymiennika oraz brak ograniczeń współpracy z siecią cieplną.

Polskie sieci ciepłownicze w największych miastach opierają się na trzyfunkcyjnych węzłach cieplnych, w których realizowana jest funkcja dostarczania ciepła dla celów wentylacji, ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody. Dwufunkcyjne węzły cieplne realizują funkcję dostarczania ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody a jednofunkcyjne zapewniają tylko jedną z wymienionych funkcji.

Realizacja dostawy ciepła dla zaspokojenia centralnego ogrzewania oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową odbywa się za pomocą dwufunkcyjnego węzła cieplnego z jednostopniowym lub dwustopniowym przygotowaniem ciepłej wody. Węzły cieplne, w których ciepła woda przygotowywana jest w sposób jednostopniowy nazywane są równoległymi.

wymienniki ciepła

Dwufunkcyjne lub trzyfunkcyjne węzły cieplne, w których ciepła woda przygotowywana jest w sposób dwustopniowy nazywamy szeregowo – równoległymi.

wymienniki ciepła

Lutowane wymienniki SWEP idealnie spełniają rolę szeregowo pracujących wymienników podgrzewających wodę na pierwszym a następnie na drugim stopniu, które są usytuowane w sposób równoległy w stosunku do wymiennika centralnego ogrzewania. W większości szeregowo równoległych węzłów cieplnych nie stosuje się odrębnych wymienników dla pierwszego i drugiego stopnia podgrzewu ciepłej wody, lecz sześciopodłączeniowe wymienniki realizujące dwustopniowy podgrzew ciepłej wody w jednej jednostce.

Z szerokiego asortymentu wymienników SWEP, jako wymienniki dwustopniowe c.w.u. najczęściej stosowane są wymienniki typu: B10TH/2S-SC-S, B16H/2S-SC-S, B35H/2S-SC-S, B120TH/2S-S.C.-S, oraz dla bardzo dużych wartości Ncw max wymienniki typu B50M/2S-SC-S lub B57/2S-SC-S

Schemat podłączenia dwustopniowego wymiennika SWEP

wymienniki ciepła

(wymiennik dwustopniowy – czytaj więcej)

Dla potrzeb centralnego ogrzewania SWEP oferuje wymienniki zapewniające niskie spadki ciśnienia przy dużych przepływach w obiegu instalacji wewnętrznej jak wymienniki typu B16H/1P-SC-S, B35H/1P-SC-S, B56H /1P-SC-Y oraz wymienniki zapewniające maksymalne zbliżenie temperatur po stronie wysokiej i niskiej jak np. wymienniki typu B28H/1P-SC-S, B120TH/1P-SC-S czy B50H.

SWEP, jako jedyny producent lutowanych wymienników ciepła posiada w ofercie wymienniki o średnicy podłączenia DN150 – typ B649, które mogą pracować w systemach ciepłowniczych, jako wymienniki pośrednie oddzielające obieg ciepłowni od obiegu sieci cieplnej. Takie systemy wymagają zarówno wymienników dla dużych przepływów czynnika grzewczego, o wysokim współczynniku wymiany ciepła jak i pracujących dla wysokiego ciśnienia i temperatury roboczej. Standardowo stosowane w takich układach wymienniki skręcane generują bardzo wysokie koszty eksploatacji z powodu konieczności częstej wymiany uszczelek źle znoszących pracę pod maksymalną dopuszczalną temperaturą i ciśnieniem. Wymienniki lutowane, których temperatura pracy wynosi 225°C a ciśnienie robocze 25-30 barów stanowią więc idealną alternatywę.

Avatar for Atermal

Atermal