Zastosowanie wymienników ciepła SWEP w klimatyzacji

Przykłady zastosowań wymienników ciepła SWEP w klimatyzacji

Wymienniki ciepła SWEP świetnie sprawdzają się w aplikacjach dla klimatyzacji, zapewniając wydajne dostarczanie wody chłodzącej dla systemów klimatyzacyjnych

Dzięki temu uzyskiwana jest komfortowa temperatura w pomieszczeniach biurowych, mieszkaniach oraz miejscach przeznaczenia publicznego. Maja tu zastosowanie agregaty chłodnicze, absorpcyjne agregaty chłodnicze oraz mniejsze systemy jednostkowe.

Agregaty chłodnicze (Chillery)

Agregaty chłodnicze mają za zadanie schłodzenie powietrza w obiekcie za pomocą cieczy z której ciepło jest odbierane w obiegu chłodniczym z wykorzystaniem parownika i skraplacza. Parowniki i skraplacze SWEP są dostosowane do nowoczesnych czynników chłodniczych jak R410A, R134A i R407C. Posiadają nowatorską budowę z asymetrycznymi kanałami przepływu AsyMatrix. Pozwala ona na zmniejszenie spadków ciśnienia po stronie wody i wysoką sprawność energetyczną.

W celu poprawy wydajności systemu klimatyzacji stosowane są wymienniki SWEP jako ekonomizery, schładzacze, dochładzacze.

Absorpcyjne agregaty chłodnicze (chillery)

Absorpcyjne agregaty chłodnicze pracują z wykorzystaniem absorbentu którym jest bromek litu ( LiBr) a czynnikiem chłodniczym jest woda. Bromek litu ma własności korozyjne, dlatego znakomicie się tu sprawdzają wymienniki SWEP które zaprojektowano ze znajomością systemu oraz z wysokiej jakości materiałów.

Wymienniki SWEP stosowane są w funkcji dochładzaczy nagrzewnic wstępnych podwyższają sprawność absorpcyjnych agregatów chłodniczych a także optymalizują cały system. Absorpcyjne agregaty chłodnicze stanowią dobre rozwiązanie w momencie niepewności dostarczania energii elektrycznej lub posiadania dużych zasobów ciepła.

Systemy mniejsze, jednostkowe i mieszkaniowe

Tego typu systemy klimatyzacyjne są zasadniczo systemami bezpośredniego działania odprowadzające ciepło z powietrza bezciśnieniowego. Wymiennik SWEP ma tu zastosowanie jako ekonomizer, wymiennik wewnętrzny, dochładzacz lub wymiennik do odzysku ciepła.

Odzyskane z klimatyzacji ciepło można wykorzystać do podgrzewu wody sanitarnej, podgrzewu wody basenowej lub obiegowej. Taki sposób podejścia do gospodarowania ciepłem jest zasadą działania SWEP oraz wymiennika zaprojektowanego dla ekologicznego ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii i znakomitych materiałów.

wymienniki ciepła
wymienniki ciepła
Avatar for Atermal

Atermal