Czym jest wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła jest urządzeniem przeznaczonym do wymiany energii cieplnej między dwoma(i więcej) mediami będącymi w ciekłym lub gazowym stanie skupienia, które różni temperatura.

Są to urządzenia dwu i/lub więcej czynnikowe, w odniesieniu do liczby mediów między którymi odbywa się transfer mocy. Zachodząca wymiana ciepła jest wykorzystywana przez wiele dziedzin życia: najszerzej stosowana w przemyśle, także w budownictwie, w chłodnictwie, ciepłownictwie, klimatyzacji czy systemach centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Ze względu na te zastosowania noszą one często specjalistyczne nazwy, jak chłodnica, skraplacz, parownik itd.

Wymiennik ciepła stosuje się w układzie hydraulicznym jako urządzenie do odłączenia układu wysokociśnieniowego od układu niskociśnieniowego. Posiada ono dwa odrębne obwody, dzięki czemu może odzyskiwać ciepło z jednego obwodu przenosząc je na drugi. Na przykład pomiędzy kotłami jednym pracującym w układzie wysokociśnieniowym i drugim pracującym w układzie niskociśnieniowym. Urządzenie pozyskuje energię z układu o wyższej temperaturze(piec) i przekazuje ją układowi o niższej temperaturze (grzejnik).

Wymienniki mają różną budowę i sposób wytwarzania. Pod względem działani można wyróżnić dwie grupy. Istnieją wymienniki charakteryzujące się działaniem ciągłym i nieciągłym. W wymiennikach o działaniu ciągłym zachodzi tylko ustalona wymiana ciepła, natomiast w wymiennikach o działaniu nieciągłym, w których są nieustalone pola temperatury zachodzą procesy nieregularne, także jednorazowa wymiana ciepła.

Pod względem budowy można wyodrębnić między innymi:

  • Wymienniki płytowe lutowane
  • Wymienniki płytowe skręcane, uszczelkowe
  • Wymienniki płaszczowo-rurowe
  • Wymienniki płaszczowo-płytowe
  • Wymienniki specjalistyczne

Wymienniki płytowe lutowane SWEP

Wymiennik lutowany jest niezbędny w wielu zastosowaniach, w których duże znaczenie obok efektywnego transferu ciepła odgrywa także niewielki rozmiar wymiennika. Zastosowania te m.in to kotły wodne i parowe, instalacje do roztapiania śniegu, instalacje ogrzewania podłogowego, układy solarne, wieże chłodnicze czy standardowe systemy centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Nowe możliwości stosowania wymienników lutowanycg wynikają głównie z prężnego rozwoju technologii produkcji wymienników.

Nasze wymienniki płytowe lutowane SWEP są projektowane w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania, produkowane z użyciem nowatorkich technologii i dzięki temu osiągamy wysoką efektywność wymiany ciepła. Dzięki wciąż udoskonalanej myśli technologicznej nasze wymienniki zastępują nie tylko tradycyjne wymienniki płaszczowo rurowe, ale również znacznie większe gabarytowo wymienniki płytowe uszczelkowe.

Aby zapewnić jak największą powierzchnię wymiany energii cieplnej w jednym urządzeniu, SWEP wypracował specjalną efektywność wymienników ciepła. Na bazie osiągnięć laboratoryjnych powstała metoda CFD, która w matematyczny sposób opisuje dynamikę płynów. Służy ona do innowacyjnego projektowania nowych wymienników oraz do udoskonalania powstałych już by odpowiadały na wzrastające potrzeby systemów ciepłowniczych.

Nasze wymieniki posiadają wszelkie aprobaty i atesty oraz dopuszczenia wymagane w Polsce oraz w Unii Europejskiej, łącznie z Dopuszczeniem do Obrotu, zezwalającym na uproszczony dozór techniczny. SWEP racjonalizuje koszty produkcji wymienników, m.in dzięki standaryzacji komponentów służących do ich budowy. Dzięki temu nasza oferta opiera się na prezentowaniu produktów posiadających najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne po konkurencyjnych cenach.

Avatar for Atermal

Atermal