Ekonomizer

Ekonomizer – szczegółowe informacje

Ekonomiczne zastosowanie wymiennika ciepła

Ekonomizer to specjalny typ dochładzacza, który w swoim działaniu charakteryzuje się tym, że część jego czynnika chłodniczego (jest to około 10% do 20%) odparowuje przy wyższej temperaturze parowania, w porównaniu z głównym parownikiem. Jednocześnie dochładza ona resztę przepływu czynnika chłodniczego. Do działania ekonomizera niezbędna jest sprężarka z portem ekonomizera przeznaczonym do wymiany powietrznej przy umiarkowanym poziomie ciśnienia. Przykładem są modele COPELAND ZH Vapor Injection.

Dzięki Ekonomizerowi, odnotowuje się znaczne korzyści:

  • Wyższy współczynnik COP systemu dzięki większemu dochładzaniu przez moduł ekonomizera.
  • Dzięki obecności portu ekonomizera możliwe jest efektywne chłodzenie sprężarki podczas sprężania.

Dzięki temu znacznie zwiększona jest wydajność i sprawność sprężarki a także powiększony jest jej zakres pracy. Obsługa pompy ciepła ze sprężarką z dużym zakresem przyczynia się do wyższego okresowego współczynnikiem COP, gdyż pompa ciepła działa wtedy bez dodatkowego zasilania, nawet w bardzo niskich temperaturach.

wymienniki ciepła ekonomizer
Avatar for Atermal

Atermal